آموزش حسابان 35 ص

نام فایل : آموزش حسابان 35 ص

فرمت : .DOC

تعداد صفحه/اسلاید : 24

حجم : 1026 کیلوبایت

برد:
برد تابع عبارت است از مجموعه ي مقاديري كه تحت تاثير قانون تابع برروي عناصر دامنه به وجود مي آيد.
نكته:
براي محاسبه ي مقادير تابع عدد انتخابي(
x
) را در ضابطه ي داده شده قرار داده حاصل عبارت را محاسبه كرده و مقدار تابع مشخص مي شود.
الف) اگر تابع به صورت زوج مرتب باشد مقدار تابع مولفه هاي دوم زوجهاي مرتب است.
f={(1,2), (0,-1),(2,4),(5,3
(
}
مثال:
در صورتي كه تابع
f
به صورت
F(1)=2
F(2)=4
F(0)=-1
F(5)=3
F(6)=
تعريف نشده
ب) اگر ضابطه ي تابع به صورت يك عبارت جبري باشد عدد انتخابي را جانشين
x
نموده و حاصل عبارت را محاسبه مي كنيم .
مثال:
در صورتي كه

آموزش حسابان 35 ص

آموزش حسابان 35 ص
آموزش حسابان 35 ص

11,500 تومان