ادوات كشاورزي 27 ص

ادوات كشاورزي 27 ص

نام فایل : ادوات كشاورزي 27 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 21

حجم : 495 کیلوبایت

دیسک
وسیله ای است برای تسطیح زمین شخم خورده، خرد و نرم کردن

کلوخ ها، از بین بردن علف‌های هرز و ساقه‌های باقیمانده برخی گیاهان مثل غلات، پنبه

و… مخلوط کردن کودهای شیمیایی یا کود سبز قبل از کاشت، پوشاندن بذوری که بصورت

دستپاش روی خاک ریخته شده اند و در مواردی برای خرمن کوبی و شخم سطحی بکار برده می

شود. دیسک‌ها به دو قسم دیشسک معمولی و دیسک قیچی
(off – set disk)
تقسیم بندی می

شوند
.
دیسک معمولی ممکن است یا یا دو ردیفه باشد. ساختمان دیسک از تعداد بشقاب

مدور و توگرد تشکیل شده اند که در فواصل معین در روی محوری (دو یا چهار محور) حرکت

می کنند. این بشقابها در مرکز ضخیم و در لبه نازک می باشند و قطری حدود 45 تا 60

ادوات كشاورزي 27 ص

ادوات كشاورزي 27 ص
ادوات كشاورزي 27 ص

17,300 تومان