ارتباطات بازاریابی یکپارچه یا ارتباطات منسجم بازاریابی ( IMC )

ارتباطات بازاریابی یکپارچه یا ارتباطات منسجم بازاریابی ( IMC )

نام فایل : ارتباطات بازاریابی یکپارچه یا ارتباطات منسجم بازاریابی ( IMC )

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 218

حجم : 1 مگابایت

فصل اول
تدوین چشم انداز : نظریه و عمل
اهداف یادگیری :
پس از مطالعه این فصل شما قادر خواهید بود که :
تعاریف ارتباطات یکپارچه بازاریابی را تفسیر کنید
ماهیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی
IMC
و سطوح مختلف معانی آن را درک کنید
رویکرد مورد استفاده در این متن را در زمینه معنا و تفسیر آن دریابید
چگونگی کاربرد بهتر ارتباطات یکپارچه بازاریابی را در عمل بیان کنید
شکل و طرح كلي متن را درک کرده و چگونگی استفاده بهینه از ان را دریابید(پ 1 ص 1)
اصطلاحات کلیدی:
ارتباطات یکپارچه بازاریابی (
IMC
) – تعاریف
ارتباطات یکپارچه بازاریابی – ماهیت
لایه های معنایی
IMC
(پ2 ص1)
مثال مورد مطالعه :

ارتباطات بازاریابی یکپارچه یا ارتباطات منسجم بازاریابی ( IMC )

ارتباطات بازاریابی یکپارچه یا ارتباطات منسجم بازاریابی ( IMC )
ارتباطات بازاریابی یکپارچه یا ارتباطات منسجم بازاریابی ( IMC )

16,450 تومان