ارزشـيابي تحصـيلي

ارزشـيابي تحصـيلي

فرمت فایل: ورد – Word Image result for word ارزشـيابي تحصـيلي 

مرجع فایل – قابل ویرایش ) 

 

تعداد صفحه : 20
ارزشـيابي تحصـيلي تحصيل و آموزش براي برآوردن اهداف مشخصي صورت مي‌پذيرد. اهداف تحصيلي و آموزشي زماني تحقق مي‌يابد كه ابزارهاي آن به درستي پيش‌بيني شده باشند و به درستي به كار گرفته شوند. ارزشيابي ابزاري مناسب و اثربخش براي فعليت بخشيدن به اهداف آموزشي تلقي مي‌شود كه با به كارگيري ‌آن مي‌توان ميزان كارآيي برنامه‌ها و تحقق اهداف را سنجيد و بر اساس آن برنامه را تقويت يا ترميم نمود و يا احياناً تغيير داد. اما ارزشيابي چيست؟ چه جايگاهي دارد؟ تقسيمات آن كدام است؟ با چه موانعي رو به رو است؟ و چگونه مي‌توان مدلي از ارزشيابي را ارائه نمود كه كارآمد و مؤثر باشد و بتواند برآورنده اهداف آموزشي و برآوردكننده ميزان پيشرفت باشد؟ درباره مفهوم ارزشيابي اتفاق رأي وجود ندارد، چنانكه در بسياري از مقولات علوم انساني اين عدم اتفاق، پديده‌اي است كه به پيچيده شدن مباحث و دشواريابي آن يا مجادلات دامنه‌دار وكم‌فايده دامن زده است. در هر صورت برخي از تعاريف عرضه شده را كه مشهورترند برمي‌شمريم: اما قبلاً گفتن اين نكته ضرورت دارد كه برخي از تعاريف ارايه شده، ارزشيابي به معناي عام را بيان مي‌دارد (تعاريف1و2) و برخي ديگر به صورت ضمني يا صريح، ارزشيابي تحصيلي را مورد توجه قرار مي‌دهد (تعاريف3و4). اما تعاريف ارائه شده: 1. در كلي‌ترين سطح، ارزشيابي را به “سنجش شايستگي” تعريف كرده‌اند. اما اين تعريف كمك زيادي در فهم دقيق معناي ارزشيابي به دست نمي‌دهد؛ زيرا دريافت و تعيين معناي دقيق دو واژه سنجش و شايستگي به فهم خواننده واگذار شده است. 2. بر اساس تعريف ديگر “فرآيند استفاده از اندازه‌گيري در تصميم‌سازي را ارزشيابي” گويند؛ يعني ارزشيابي بر دو پايه استوار است؛ اندازه‌گيري و تصميم‌سازي، در واقع زماني فرآيند آموزشي به انجام مي‌رسد كه از يك سو مبتني بر داده‌ها و مشاهدات قابل اندازه‌گيري باشد و از سوي ديگر تصميم‌ آموزشي بر آن مبتني گردد. 3. ارزشيابي عبارت است از “فرآيند تعيين ميزان تغييرات در رفتارهايي

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

ارزشـيابي تحصـيلي  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

ارزشـيابي تحصـيلي

ارزشـيابي تحصـيلي

ارزشـيابي تحصـيلي
ارزشـيابي تحصـيلي

4,107 تومان