«بررسي-وضعيت-بازار-سرمايه-در-برخي-از-كشورهاي-منتخب-41-ص

«بررسي-وضعيت-بازار-سرمايه-در-برخي-از-كشورهاي-منتخب-41-ص

نام فایل : «بررسي-وضعيت-بازار-سرمايه-در-برخي-از-كشورهاي-منتخب-41-ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 44

حجم : 318 کیلوبایت

«بررسي وضعيت بازار سرمايه در برخي از كشورهاي منتخب»
1ـ3 ويژگي الگوهاي مالي در كشورهاي در حال توسعه
1ـ1ـ3 منابع اطلاعاتي و اطلاعات كلان مالي
منبع اطلاعات مورد استفاده در اين بخش مؤسسه مالي بين‌الملل
(IFC)
. Internalional Finance Corporation
اطلاعات اين مؤسسه شامل خلاصة ترازنامه و صورت سود و زيان شركتهاي بزرگ هر كشور بين سالهاي 1990 تا 2003 است كه البته اطلاعات كامل براي همة كشورها در طول دوره در دسترس نبود. در انتخاب كشورها ويژگي‌هايي مورد توجه قرار گرفته است كه عبارتند از حجم بالاي اطلاعات مربوط به شركتهاي بزرگ كشورها طب دورة ذكر شده و موقعيت جغرافيايي آنها از نظر قرار داشتن در قاره‌هاي مختلف
IFC
صورت‌هاي مالي سالانه و در برخي موارد اطلاعات مربوط به قيمت سهام براي 100 شركت سهامي بزرگ در هر كشور كه اطلاعات مربوط به دورة نمونه آنها در دسترسي بوده را جمع‌آوري كرده است. دليل انتخاب شركتهاي سهامي بزرگ از سوي
IFC
اين بود كه صورت‌هاي مالي چنين شركتهايي از نظر كيفيت ارائه در بالاترين درجه قرار دارند. در مورد كشورهاي كوچك‌تري كه تعداد شركت‌هاي بزرگ مورد معامله آنها كمتر از 100 بوده يا اطلاعات كامل آنها براي دورة موردنظر در دسترس نبوده، نمونه‌هاي كوچك‌تر انتخاب شده است. در مورد برخي كشورها اطلاعات جامعي براي سال‌هاي اوليه دورة موردنظر در دسترس نبوده است. شروع دوره براي چنين كشورهايي از سالهاي پس از 1980 درنظر گرفته شده است. پايگاه اطلاعاتي
IFC
شامل اطلاعات مربوط به قيمت سهام براي 8 كشور از 10 كشور منتخب است. متأسفانه اطلاعات مربوط به قيمت سهام براي هيچ يك از شركتها در كشورهاي برزيل و مكزيك در دسترس نبوده و در مورد ساير كشورها اطلاعات محدود به برخي شركتها و برخي سالها مي‌شد.
به رغم اين ضعف‌ها، اطلاعات گردآوري شده از سوي
IFC
هنوز هم جامع‌ترين مجموعه از اطلاعات مربوط به بافت سرمايه در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه محسوب مي‌شود و جامعيت آن بيش از آن كه از لحاظ مجموعه اطلاعات لازم در رقابتهاي تجاري باشد به تعداد شركتهاي تحت پوشش برمي‌گردد.
2ـ1ـ3 نسبتهاي بدهي‌ها
در اين قسمت نسبت بدهي دفتري شركت از طريق تقسيم كل تعهدات بر مجموع تعهدات و ارزش ويژه محاسبه شده است اين نسبت مشكلاتي دارد اما تنها نسبتي است كه براي هر 10 كشور قابل اندازه‌گيري است از آن جا كه هيچ اطلاعاتي در مورد بدهي‌هاي شركتهاي جاري تايلندي در دسترس نيست، در مورد 9 كشور باقيمانده نيز بدهي‌هاي بلندمدت بر مجموع بدهي‌هاي بلندمدت و ارزش ويژه تقسيم شده است. در مورد هفت كشور با جايگزيني ميانگين ارزش بازار سهام به جاي ارزش خالص نسبت بدهي بلندمدت بازار به دست مي‌آيد. اين دو نسبت بايد در تجزيه و تحليل اعتبار تجربي مدل بافت سرمايه به ما كمك كند.
جدول 1ـ نسبتهاي بدهي‌ها
نام مشاركت
تعداد شركتها جديد الورود
دوره زماني
نسبت بدهي كل
برزيل
149

«بررسي-وضعيت-بازار-سرمايه-در-برخي-از-كشورهاي-منتخب-41-ص

«بررسي-وضعيت-بازار-سرمايه-در-برخي-از-كشورهاي-منتخب-41-ص
«بررسي-وضعيت-بازار-سرمايه-در-برخي-از-كشورهاي-منتخب-41-ص

12,000 تومان