«توصیف آشکار سازهای نیمه هادی سه بعدی نوترونهای حرارتی»

«توصیف آشکار سازهای نیمه هادی سه بعدی نوترونهای حرارتی»

نام فایل : «توصیف آشکار سازهای نیمه هادی سه بعدی نوترونهای حرارتی»

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 8

حجم : 6 مگابایت

«توصیف آشکار سازهای نیمه هادی سه بعدی نوترونهای حرارتی»
آشکار سازی های نیمه هادی نوترون برای رادیوبیولوژی نوترون و شمارش آن دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. آشکار سازی های ساده سیلیکونی نوترون ترکیبی از یک دیود صفحه ای با لایه ای از یک مبدل مناسب نوترون مثل 6
LiF
می باشند. چنین وسایلی دارای بهره آشکار سازی محدودی می باشندکه معمولاً بیشتر از 5% نیست. بهره آشکار سازی را می توان با ساخت یک ساختار میکرونی3
D
به صورت فرو رفتگی، حفره یا سوراخ و پر کردن آن با ماده مبدل نوترون افزایش داد. اولین نتایج ساخت چنین وسیله ای در این مقاله ارائه شده است.
آشکار سازهای سیلیکونی
N
با حفره های هرمی شکل در سطح پوشیده شده با 6
LiF
ساخته شده و سپس تحت تابش نوترونهای حرارتی قرار گرفتند. طیف ارتفاع پالس انرژی تابش شده به حجم حساس با شبیه سازی مورد مقایسه قرار گرفت. بهره آشکار سازی این وسیله در حدود 6.3% بود. نمونه هایی با سایز ستونهای مختلف ساخته شد تا خواص الکتریکی ساختارهای سه بعدی مورد مطالعه قرار گیرد.ضرایب جمع آوری بار در ستونهای سیلیکون از 10تا800
nm
عرض و 80تا
nm 200
ارتفاع با ذرات آلفا اندازه گیری شد. بهره آشکار سازی یک ساختار 3
D
کامل نیز شبیه سازی شد. نتایج نشان از تقویت بهره آشکار سازی با فاکتور 6در مقایسه با آشکار سازهای صفحه ای استاندارد نوترون دارد.
1. مقدمه و اهداف: آشکار سازهای نوترونی نمی توانند مستقیماً برای آشکار سازی نوترونهای حرارتی به کار روند و باید از ماده ای استفاده کرد که نوترونها را به صورت تشعشع قابل آشکار سازی در آورد. مواد مختلفی برای این منظور وجود دارند که در بین آنها6
Li
از همه مناسب تر به نظر می رسد. واکنش گیر افتادن نوترون در6
Li
دارای سطح مقطع942
b
در انرژی نوترونی0.0253
eV

«توصیف آشکار سازهای نیمه هادی سه بعدی نوترونهای حرارتی»

«توصیف آشکار سازهای نیمه هادی سه بعدی نوترونهای حرارتی»
«توصیف آشکار سازهای نیمه هادی سه بعدی نوترونهای حرارتی»

16,500 تومان