«ديوان بين‎ المللی دادگستری»

«ديوان بين‎ المللی دادگستری»

«ديوان بين المللی دادگستری»

در این فایل به موضوع «ديوان بين المللی دادگستری» پرداخته شده است که برای مطالعه این موضوع می توانید اصل فایل را در فرمت ورد دریافت و بسته به نیاز خود از یک یا چند بخش آن استفاده نمایید.

برای داشتن دید و انتخاب ساده تر قسمتی از این شروع این فایل تقدیمتان می شود:

«ديوان بين المللی دادگستری»

نام انگليسي :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسيس: 1946

وضعيت حقوقي: ركن قضايي اصلي سازمان ملل متحد

سازمان :

رکن اصلي قضائي سازمان ملل متحد ديوان دادگستريبين المللي است که مقر آن در لاهه پايتخت هند است و از 15 قاضي که مستقلاً از طرفشوراي امنيت و مجمع عمومي انتخاب ميشوند تشکيل ميگردد. قضات ديوان بدون توجه بملّيتبر اساس صلاحيت شان انتخاب ميشوند، ليکن درعين حال دقت ميشود که شيوه هاي مهم قضائيجهان در ديوان نماينده داشته باشند. صلاحيت قضاوت ديوان مشتمل برکليه مسائلي است که دولتها بدان ارجاع ميکنند، ونيز کليه موضوعاتي که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها يا مقاولات جاري پيش بينيشده باشد. بعلاوه شوراي امنيت ممکن است يک مشاجره حقوقي را به ديوان ارجاع نمايد. مجمع عمومي و شوراي امنيت ميتوانند درهر مسئله قضائي از ديوان راي مشورتي بخواهند

 

امید است این فایل در راستای ارتقاء دانش و سطح آگاهی عمومی و تخصصی شما مورد استفاده قرار گیرد.

برایخریدارانومشتریانعزیز،سفارشهرگونهتایپ،خلاصه،تحقیق،پاورپوینتبامناسبترینقیمتهمپذیرفتهمیشود.

در صورت بروز هر گونه مشکلی حتما از قسمت تماس با ما گزارش نمایید تا به طور کامل رفع شود. ما نه فقط صرفا جهت فروش فایل، تا انتهای مرحله همراه با شما هستیم.

«ديوان بين‎ المللی دادگستری»

«ديوان بين‎ المللی دادگستری»
«ديوان بين‎ المللی دادگستری»

8,500 تومان