«سازماندهي و طراحي نيروي فروشي» 19 ص

«سازماندهي و طراحي نيروي فروشي» 19 ص

فرمت فایل: ورد – Word Image result for word «سازماندهي و طراحي نيروي فروشي» 19 ص 

کتاب سبز – قابل ویرایش ) 

 

تعداد صفحه : 19
«سازماندهي و طراحي نيروي فروشي» مدير فروش بايستي توجه و تمركز خود را بصورت قابل ملاحظه اي روي نيروي فروش قرار دهد. مدلي كه براي سازماندهي يك نيروي فروش دچار تغيير و تحول و پيشرفت مي شود، از يك مدل عمومي تبديل به يك مدل خاص و ويژه مي شود و از يك مدل استراتژيك به يك مدل تاكتيكي و از يك مدل در مقياس بزرگ تبديل به مدلي براي جزئيات سيستم مي شود. چهارچوب و قالب تصميم و اقدام اوليه اين است كه چه كانالهايي مي توانند براي جلب مشتري بيشتر مؤثر واقع شوند. و همين طور، آيا بهتر است از فروشندگان مستقيم خود و بدون واسطه استفاده كنيد يا در برخي موارد فروش از سازماندهي غير مستقيم و فروشندگان غير مستقيم استفاده كنيد؟ آيا شما تركيبي از توزيع كنندگان، سازمانهاي مرتبط با فروش و شركتهاي بازاريابي و همين طور اقتصاددانان و متخصصين امور اقتصادي و كانالهاي تلويزيوني مربوط به فروش كالا و توزيع كنندگان (با تجربه و ماهر) را به كار خواهيد گرفت؟ اولين انتخاب شما فراهم كردن و ايجاد تركيبي از كانالهاي فروش مي باشد، دومين تصميم مربوط به اين است كه چگونه اين كانالها را بوسيله خط توليد، مشتري اصلي و عمده و يا بخش فروش بهم مرتبط كنيد. ما اين موارد را تحت عنوان طراحي (و ايجاد ساختار) نيروي فروش مي ناميم. حركت از عموميت بيشتر به سمت موارد خاص بايستي در مرحله بعد، به اين موضوع اختصاص يابد كه چه تعداد فروشنده مورد نياز است و همين طور تعيين محدوده و چهارچوب كاري براي آنها است. ما اين بحث را به نام به كارگيري (نيروي كار) و تعيين ابعاد فعاليت مي ناميم. در جديدترين اقدامات تاكتيكي، يك مدير فروش بايستي به فروشندگان در مديريت زمان و محدودة كاري كمك كند. چطور يك فروشنده در بهترين وضعيت از نظر زمانبندي قرار گرفته و محدودة كاري خود را در مورد مشتريان جديد و بقيه مشتريان مديريت كند؟ چه تغييراتي بايستي براي مشتريان داراي اعتبار كمتر صورت بگيرد؟

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .

«سازماندهي و طراحي نيروي فروشي» 19 ص  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

«سازماندهي و طراحي نيروي فروشي» 19 ص

«سازماندهي و طراحي نيروي فروشي» 19 ص

«سازماندهي و طراحي نيروي فروشي» 19 ص
«سازماندهي و طراحي نيروي فروشي» 19 ص

3,800 تومان