«-طرح-ریزی-توزیع-نیازمندیها-»-34-ص

«-طرح-ریزی-توزیع-نیازمندیها-»-34-ص

نام فایل : «-طرح-ریزی-توزیع-نیازمندیها-»-34-ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 39

حجم : 14 مگابایت

« طرح ریزی توزیع نیازمندیها »
طرح ریزی توزیع نیازمندیها (
(DRP
اولین بار بعنوان یک روش فنی برای طرح ریزی عملیاتهای توزیع و پخش شرکتهای تولیدی ارائه و مورد توجه قرار گرفت. بعنوان یک نتیجه تجربی که توسط این روش در شرکتهای تولیدی بدست آمد
DRP
می توانست برای اکثر انواع و نمونه های عملیاتی توزیعی و پخش و فرآیند های مرتبط بکار گرفته شود.
DRP
امکان هماهنگ کردن سیاستهای کاری سازمانها و شرکتهای چند گانه را فراهم کرد، حتی در مواردی که عملیاتهای تولیدی و توزیع در سازمانها و شرکتهای مختلف و متفاوت یا توسط ساختارهای مشارکتی (بصورت اشتراکی) انجام می شوند. ایده و طرح
DRP
فعال کننده و محرک زنجیر
(supply-chain)
است که در آن مسأله اصلی برقراری توازن و تعادل دارائی و هزینه های اجرای عملیات در حالی است که بتوان سرویس دهی مطلوب در سطح کل جهان را به مشتری ارائه داد.
DRP
کارایی و قابلیت اصلی برای چنین اقداماتی نظیر سرویس دهی به مشتری، مدیریت فهرست کالا و دارائی ، خرید ، سودمندی و تأثیرگذاری تولیدی و حداکثر میزان سود را بهبود می بخشد.
DRP
از تکنیکهای طرح ریزی مرحله ای زمانی که بسیار شبیه
MRP
هستند و در فرآیند ساخت و تولید بکار می رود، استفاده می کند. با استفاده از تکنیک طرح ریزی مرحله ای زمانی در هر دو مرحله توزیع و ساخت و تولید بسیاری از مشکلات تجارت و داد و ستد که ناشی از تولید و توزیع هستند به طرز چشمگیری کاهش می یابند. فلسفه و اصول مدیریتی
DRP
در رابطه با مدیریت توزیع همانند توزیع و گسترش زنجیر- موجودی
(supply-chain)

«-طرح-ریزی-توزیع-نیازمندیها-»-34-ص

«-طرح-ریزی-توزیع-نیازمندیها-»-34-ص
«-طرح-ریزی-توزیع-نیازمندیها-»-34-ص

16,500 تومان