كارآموزي در تعميرگاه آفتاب.

كارآموزي در تعميرگاه آفتاب.

كارآموزي در تعميرگاه آفتاب.

 

 

كارآموزي در تعميرگاه آفتاب

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:33

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

موتور XU7 JP/L/Z1

كنترل يونيت موتور ECU2

محاسبه زمان جرقه در كويل 3

سنسور دور موتور5

سنسور دماي هواي ورودي7

كويل دوبل12

انژكتورها14

پيش گرمكن دريچه گاز17

لامپ عيب ياب سيستم سوخت رساني و جرقه20

دانستنيهاي عمومي خودرو22

سيستم انژكتوري26

اجزاء سيستم سوخت رساني انژكتوري 27

ECU و سيستم جرقه زني اتومبيل31

 

موتور XU7 JP/L/Z

اين سيستم تركيب شده از :

كنترل يونيت سيستم سوخت رساني و جرقه 2.باك بنزين
پمپ بنزين برقي4.رله دوبل
فيلتر سوخت6.انژكتور
رگولاتور فشار بنزين8.مجراي توزيع سوخت و مانيفولد هواي ورودي
دريچه گاز 10.پتانسيومتر دريچه گاز
استپ موتور12. سنسور فشار مانيفولدر

13. سنسور دماي مايع سيستم خنك كننده موتور14. سنسور دور موتور

15. كويل دوبل16. باتري

17. سوئيچ اصلي18. لامپ عيب ياب سيستم سوخت رساني و جرقه

19. كانكتور اتصال به دستگاه عيب ياب 20. سنسور دماي هواي ورودي

21. پيش گرم كن دريچه گاز22. سنسور سرعت خودرو

كارآموزي در تعميرگاه آفتاب.

كارآموزي در تعميرگاه آفتاب.
كارآموزي در تعميرگاه آفتاب.

7,840 تومان