پاورپوینت و فیلم آموزش CPR ابتدایی و پیشرفته

10,000 تومان

پاورپوینت و فیلم آموزش CPR ابتدایی و پیشرفته

دراین بسته هشت پاورپوینت فارسی و انگلیسی از آخرین روشهای CPR ابتدایی و پیشرفته در بالغین و نوزادان و زنان حامله و داروهای مورداستفاده در احیا و شوک درمانی در احیا و برخورد با خانواده بیمار و آخرین دستورالعملهای مربوط به CPR و همچنین آزمونهای مربوط به ارزیابی فراگیران گرد آوری شده است.

همچنین بیش از 8 فیلم آموزشی به زبان اصلی و فارسی در مورد نحوه ماساژ دادن و اینتوبه کردن و استفاده از لارنژیو ماسک و CPR یک نفره و دو نفره آورده شده است.   

پاورپوینت و فیلم آموزش CPR ابتدایی و پیشرفته

پاورپوینت و فیلم آموزش CPR ابتدایی و پیشرفته
پاورپوینت و فیلم آموزش CPR ابتدایی و پیشرفته

10,000 تومان