10 عدد کارت شناسایی (آیدی کارت) (3) – PSD – فتوشاپ

10 عدد کارت شناسایی (آیدی کارت) (3) – PSD – فتوشاپ

10 عدد کارت شناسایی (آیدی کارت) (3) – PSD – فتوشاپ

قابل ویرایش در فتوشاپ/با کیفیت/در قطع 5/50 در 8/50

قابل تغییر به هر سایزی.بصورت پشت و رو.

مناسب جهت آیدی کارت یا کارت ویزیت های شیک و ساده.

تمام طرح ها در تصویر های زیر.

10 عدد کارت شناسایی (آیدی کارت)  (3) – PSD – فتوشاپ

10 عدد کارت شناسایی (آیدی کارت)  (3) – PSD – فتوشاپ

10 عدد کارت شناسایی (آیدی کارت) (3) – PSD – فتوشاپ

10 عدد کارت شناسایی (آیدی کارت)  (3) – PSD – فتوشاپ
10 عدد کارت شناسایی (آیدی کارت) (3) – PSD – فتوشاپ

6,000 تومان