101-مدیریت حوضه های آبریز با استفاده از مدل داده ای ArcHydro

101-مدیریت حوضه های آبریز با استفاده از مدل داده ای ArcHydro

مشخصات نویسندگان مقاله مدیریت حوضه های آبریز با استفاده از مدل داده ای ArcHydro

حجت کرمی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران-آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید هادی حسینی – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبداله اردشیر – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرهاد صبور – مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور صدرا نگار

چکیده مقاله:

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) روش موثری برای مدیریت نمایش و ویرایش داده های مکانی و هیدرولوژیکی می باشد .بنابراین تلفیق اطلاعات هیدرولوژی با GIS یک هدف طبیعی برای اکثرتحلیلگران حوضه آبریزمی باشد .با توجه به کاربرد روزافزون پارامترهای هیدرولوژیکی در تحلیلهای مربوط به حوضه های آبریز توسط سازمانهای مختلف تعیین دقیق این پارامترها دارای اهمیت زیادی می باشد .دراین تحقیق به تعیین پارامترهای مهم هیدرولوژیکی با استفاده ازمدل داده ای ArcHydro پرداخته شده است 0نتایج حاصل درپهنه بندی سیلابدشت و تهیه مدل رقومی بارش درحوضه آبریز رودخانه شاهرود مورد بررسی و نمایش قرارگرفته است .

کلیدواژه‌ها:

مدل داده ای – ArcHydro – حوضه آبریز – مدل رقومی بارش – پهنه بندی سیلاب

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

کرمی, حجت؛ سید هادی حسینی؛ عبداله اردشیر و فرهاد صبور، ۱۳۸۷، مدیریت حوضه های آبریز با استفاده از مدل داده ای ArcHydro، چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور، سمنان، دانشگاه سمنان

101-مدیریت حوضه های آبریز با استفاده از مدل داده ای ArcHydro

101-مدیریت حوضه های آبریز با استفاده از مدل داده ای ArcHydro
101-مدیریت حوضه های آبریز با استفاده از مدل داده ای ArcHydro

4,480 تومان