636881233289830580

نام فایل : 636881233289830580

فرمت : .pptx

تعداد صفحه/اسلاید : 36

حجم : 0 مگابایت

بنام خدا
درس پنجمآثار باستانی ، مرز تاریک و روشن تاریخ
نوشته های قدیمی بخشی از گذشته بشری است که عمر آن به سختی به 5000 سال می رسد.
یکی از مهم ترین راه های تکمیل دانش تاریخی مطالعه ی آثار مادی به جا مانده از انسان های گذشته است . آثار باستانی یا آثار تاریخی.
آثار باستانی:
تعریف: همه ی آثاری که ساخته ی دست انسان و اندیشه های اوست و به شکلی با زندگی او ارتباط دارد مانند : مجمسه ها- فسیل های انسانی – سنگ نبشته ها- اشیاء و بناهای تاریخی.
آثاری چون بقایای انسانی و حیوانی که در محیط زندگی انسان یافت می شود . اهمیت باستان شناختی می یابد.
نکته کلیدی:
نسخه های خطی و اسناد کهن و قدیمی اثری تاریخی است که اطلاعاتی مانند : تاریخ کاغذ – مرکب- نوع خط و…را در اختیار ما می گذارد.
آثار باستانی معرف: اندیشه – هنر – علم – دین و به طور کلی تمدن و فرهنگ سازندگان آن را به ما معرفی می کند.
شیوه های نام گذاری آثار باستانی:
درباره ی نام گذاری آثار باستانی شیوه های یکسانی وجود ندارد.
عده ای :
همه آثار به جا مانده از گذشته را باستانی می دانند اعم از معقول و مکتوب و محسوس و…
آثار متعلق به دوره های قدیمی تر زندگی انسان را باستانی می دانند .
بر اساس تعریف دسته دوم آثار دوره های بعدی به نام هایی مانند : آثار اسلامی – آثار رومی و آثار معاصر نام گذاری می شوند.
عقیده بعضی صاحب نظران :
اهمیت وجود یافته های باستان شناسی برابر وجود کتاب ها و اسناد تاریخی مکتوب از گذشته
بخش مهمی از کار باستان شناسان مربوط به :
1)حضور در محوطه های تاریخی
2)انجام فعالیت های علمی می شود.

تعریف باستان شناس:
افرادی که درباره ی

….

636881233289830580

636881233289830580
636881233289830580

5,000 تومان