821 – خرید و دانلود تحقیق: آشنائی با معماری جهان – معماری و بنای کلیسای Saint-Gilles – سنت گیلز – 44 صفحه فایل ورد

821 – خرید و دانلود تحقیق: آشنائی با معماری جهان – معماری و بنای کلیسای Saint-Gilles – سنت گیلز – 44 صفحه فایل ورد

گوشه : ملاقات حواریون در راه emmauo

 

 

صومعه بندیکتی Saint – Gilleo : سردر جلویی … اولیا و فرشتگان در سمت چپ دروازه مرکزی

سردر جلویی دارای 12 تن از اولیا (یا حواریون) و 2 فرشته است … در حدود 2 متر ارتفاع دارد. اگرچه امروزه آنها نتایج نابودی بی مانع به خوبی نتایج آلودگی های جدید را نشان می دهند ، اما در اصل سنگ مرمر سفید بوده اند. دانشمند انواع ادبی را تحلیل کرده اند و درباره ی

تالیف این آثار بزرگ بحث می کنند. Whitney s.stoddard ادعا می کند که 5 پیکر تراش این 14 پیکر قدی را کنده کاری کرده اند و 3 تن از آنها مسئول اکثر کنده کاری ها در سه گوشی ها و کتیبه های روسازی بودند. در متن برجسته مقتدر ترانه ی او، stoddard به دقت کنده کاری سردر جلویی را تحلیل می کند و ویژگی های خاص را به هم ارتباط می دهد.. انواع تاها و پارچه ها ، درجه ی اندام volumetric ، نرمی یا سختی مدل سازی ، استفاده از جزئیات تزئینی، و مشابه آن … تا کنده کاری های متنوع را به هنرمندان خاص نسبت دهد. کتاب او برای من در شناسایی آثار کنده کاری به خوبی درکی از آنها ارزشمند شده است.

 

 

 

 

چپ ترین نقطه : میکاییل در حال رام کردن یک اژدها

همچون سر اکثر پیکرهای قدی در سردر جلویی ، سر میکائیل ، در مقابل یک سر ستون تزیین نشده قرار دارد. صورت میکاییل با برش های خطی مکرر برای مو و با سوراخ های کنده شده چشم ، ساخته شده. در حالیکه اکثر سرهای پیکرها ، از بین رفته اند ، سر میکاییل شبیه یکی از سرهای به جا مانده است. سر ولی شناسایی نشده را ببینید. این پیکر ، در راست ترین نقطه با گروهی از فرشتگان بزرگ که شیطان را رام می کنند مطابقت می کند.

 

 

حواریون از چپ درگاه مرکزی : Matthew ، Bartholomew ، توماس و جیمز کوچک

ساختاری بالای هواریون وجود دارد که توسط ستون های مجزایی بزرگ نگه داشته می شود. ستون ها دارای ارتفاع و اندازه و مواد متفاوتی هستند و در تاریخ ساخت نیز فرق می کنند. پشت این ستون ها در قسمت جلو ، پیکرهای بزرگ حواریون و فرشتگان قرار دارند که در اکثر موارد با نیم ستون های مسطح قاب بندی شده اند. یک کتیبه ی زینت شوکت الیهود ، بالای سر 8 حواری و فرشتگان در قسمت جلو قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthew ، Bartholomew

این پیکرها در پوشش پر حجم به نظر می رسند که با معماری محصور شده اند. مانند همه این پیکرهای بزرگ ، آنها سردری هستند اما در این جا آنها به صورت قابل ملاحظه ای ساکن هستند.

هر دو صندل به پا دارند و چین های لباس آنها مشخص است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توماس و جیمز کوچک

پیکر توماس با پاهای روی هم انداخته ظریف درازتر است. به چین های منحنی و “s” مانند منحصر به فرد در خط حاشیه توجه کنید : جیمز دارای یک هاله تزئین شده به خوبی سر آستین های حاشیه دار و مغزی ها روی جبه اش می باشد.

 

صومعه بندیکتی Saint – Gilleo سردر جلویی – اولیاء در پشت دری های دروازه مرکزی

پشت در چپ با جان و پطرس

 

 

پشت در چپی با پطرس

پطرس ، با کلید شناسایی کننده ، دارای مکانی ممتاز در زیر مسیح در سه گوشی و نزدیک ترین نقطه به راست او است. هاله او دارای تزئین مهره است و لباس او به طرز زیبایی در سرآستین ها و مغزی ها تزیین شده اند. همچون پوشش توماس ، او نیز دارای چین های “S” مانند در 2 حاشیه است.

 

 

پشت در راست با جیمز بزرگ و پل

 

جیمز بزرگ

درباره ی جیمز ، Stoddard می گوید : متغیرترین و مضطرب ترین حواریون Saint – Gilleo است. به علاوه همان طور که یک مقایسه با پیکر تراشی روحی در Arleo آشکار می کند ، جیمز بزرگ نسبت به گیر پیکرهای بزرگ overtone کافر بیشتر دارد. پوشش نازک و چسبنده روی شکم و پاها در پیکرهای رومی در پای راست جیمز مشخص است در حالیکه آزادی ردا در اطراف پیکرهای رومی دارای متمم هایی هستند. پیکر تراشی رومی ، اگر چه عمل را منجمد کرده ، توده را مسطح کرده و جیمز را به یک قالب معماری خاص ربط داده است.

 

پل

همانند جیمز ، پل نیز دارای قوزک روباز است. چین های پوشش او متناوب هستند ، اگر چه ، و به نظر می رسند که دارای برآمدگی های مشخص هستند. سر او طاس با روش و سبیل و گوش های بزرگ است. در دستان نیرومند او طوماری وجود دارد.

 

صومعه بندیکتی Saint – Gilleo : سردر جلویی – حواریون شناسایی نشده ی سمت راست دروازه ی مرکزی و فرشتگان بزرگ

این 4 حواری در تقارنی متناسب با آنهایی که سمت چپ آنها قرار دارند هستند. اگر چه ، آنها شناسایی نشده اند.

Stoddard به آنها از حیث عدد با 3 ، 4 ، 5 ، 6 اشاره می کند. (1 و 2 ، 2 پیکر در پشت در دروازه راستی هستند.)

 

 

 

پیکرهای 3 و 4

حالت پوشش و پوشش در سطح حاشیه ی تحتانی در این 4 تا از 4 پیکر سمت مقابل متفاوت است. اگر چه ، عدد 4 دارای پاهای متقاطع ، مانند توماس است. سر شماره 3 ، کامل ترین سر نسبت به دیگر حواریون است.

 

 

پیکرهای 5 و 6

درباره این 2 پیکر Stoddard می گوید که پوشش سنگین تر است و همه چین ها از نظر شکل پذیری بیشتر متصور می شوند ، همچون پیکر تراشی رومی . در شماره 6 ، پوشش به طرز خاصی قابل ملاحظه است – شکل حلقه ای عجیب روی سینه او و در کل چین های روی دست رفته ویژگی هایی مانند این است که بعضی از دانشمندان برای شناسایی پیکر تراشان احتمالی استفاده می کنند.

 

 

 

صومعه بندیکتی Saint – Gilleo : سردر جلویی – پایه ها و سنگ ستون ها

پیکر تراشی برجسته کاری در سطح تحتانی سردر ، روی پا سنگ های دروازه ی اصلی به خوبی زیر ستون های دروازه های اصلی و جنبی که دارای پیکر تراشی در دور آن است ، انجام شده. دانشمندان درباره تاریخ گذاری این شهر پیکر تراشی بحث می کنند و توجه دارند که باید قسمت های فوقانی سردر را تاریخ گذاری کرد زیرا ممکن است قبل از ساخت قسمت های بالایی قرار داده شده باشند.

821 – خرید و دانلود تحقیق: آشنائی با معماری جهان – معماری و بنای کلیسای Saint-Gilles – سنت گیلز – 44 صفحه فایل ورد

821 – خرید و دانلود تحقیق: آشنائی با معماری جهان – معماری و بنای کلیسای Saint-Gilles – سنت گیلز – 44 صفحه فایل ورد
821 – خرید و دانلود تحقیق: آشنائی با معماری جهان – معماری و بنای کلیسای Saint-Gilles – سنت گیلز – 44 صفحه فایل ورد

4,000 تومان