آموزش امپراطوری ذهن 

 آموزش امپراطوری ذهن 

تالیف:استاد قندی

شامل:162 صفحه

کتابی بسیار جذاب که تا خواندن آن به پایان نرسیده هرگز آن را به زمین نخواهید گذاشت.

کتابی که با خواندن آن زندگی شما تغییر خواهد کردو این تغییر را با تمام وجود  احساس  خواهید کرد.

شامل تمرینات بسیار کاربردی

فهرست مطالب کتاب :

آموزش کاربردی انرژی ها و شناخت انرژی ها

تکنیکی برای تمام مراحل زندگی

تکنیک از بین بردن خاطرات ذهنی بد

مبحث لایه ها

تمرینات ذهنی

تقسیم بندی های انسان ها در برخورد با انرژی های مثبت یا روحانی

تقسیم بندی های انسان ها در برخورد با انرژی های منفی یا شیطانی

شیوه کنترل انرژی منفی تکنیک جادوی ذهن

سایکوترونیک یا تاثیر از فاصله( انتقال افکار)

امواج مغزی

درباره مغز

ساختار ذهن

عوامل مصرف کننده جسم و جان

مراحل حافظه

تکنیک آسمان برای کسب آگاهی

زن ها و انرژی آنها

مراتب عشق

تمرین با صدا و کلمات

تمرین ویژه برای جذب انرژی به تمام مراکز انرژی

بازخوانی انرژی

تکنیک از بین بردن دوگانگی کاذب

صدای روح

تمرین با کریستال

تمرین اول برای افزایش انرژی قصد کردن

تمرین دوم برای افزایش انرژی قصد

تمرین شارژ تنفس با نور خورشید

حرکتی برای جلوگیری از چروک شدن بین ابروها

حرکتی برای باز کردن حفره های سینوسی

حرکتی برای جلوگیری از افتادن گونه ها

حرکتی برای اینکه انرژی به صورت ملایم و یکنواخت جریان یابد

حرکتی برای ایجاد هشیاری آرام

کالبد اختری

زمان و جهان های موازی

قانون بخشش

عرض زمان

مقوله ای درباره زمان

تمرین عرض زمان

راز گم شدن قاره آتلانتیک

 آموزش امپراطوری ذهن 

 آموزش امپراطوری ذهن 
 آموزش امپراطوری ذهن 

3,000 تومان