اخلاق مديريت      

  اخلاق مديريت      

اخلاق مديريت

پاورپوینت اخلاق مديريت

اخلاق مديريت چیست؟

رشته مدیریت

رشته اخلاق

جامع + کامل

 

لوکس فایل   اخلاق مديريت      

سرفصل مطالب :

اخلاق چیست ؟

اخلاق مديريت چيست ؟

تجزيه و تحليل مسائل اخلاقي در مديريت

اقتصاد واخلاق مديريتي

قانون و اخلاق مدیریت

استاندارد های اخلاقی

ديدگاه هاي تخلفات اداري

علل تخلفات اداري

تئوري پتوهاي خيس کايزن

ويژگيهای مسائل اخلاقی در هدايت

  اخلاق مديريت      

 

  اخلاق مديريت      

 

 

لوکس فایل   اخلاق مديريت      

  اخلاق مديريت      

  اخلاق مديريت      
  اخلاق مديريت      

5,400 تومان